De Berentekst in 't Fries

De Berentekst in 't Fries

De jongste dagen zijn we overspoeld met Nederlandse dialecten,je zou er van versteld staan hoe ook bij onze noorderburen de streektalen verschillen. Maar met dit vriesweer wordt er natuurlijk vooral over de Elfstedentocht gepraat. En daarom de Berentekst vandaag in het Fries of Frysk. We hebben er verschillende ontvangen, dit is de versie van Fedde Dijkstra uit Leeuwarden en da's één van de elf steden.
'Toe dan', seit teddy, 'fertel my noch íén kear hoe'st my fûn hast.' 'Silst dy dêrnei lekker deljaan?',  bromt bear. 'It is al o sa let foar teddy's lykas dy.' 'Ik beloof it', seit teddy. Dat bear krijt lytse teddy goed beet en fertelt it ferhaal dat se al sa faak dield hawwe.
En om het helemaal moeilijk te maken: Fedde weet ons nog te vertellen dat Leeuwarden een eigen stadsdialect van het Fries heeft, het Liwwadders of Leewadders. Vergelijk zelf maar
 'Toe dan', seit teddy, 'fertel my noch één keer hoe'st my fonnen hest.' 'Salst daarna lekker slapen gaan?', bromt beer. 'Ut is al hatstikkene laat foor teddy's as dij.'' 'Ik beloof ut', seit teddy. Dus pakt beer kleine teddy stevich fast en fertelt ut ferhaal dat se al sô faak deeld hewwe.  
Reacties op Facebook9697