De eerste aanbevelingen zijn al doorgevoerd

De eerste aanbevelingen zijn al doorgevoerd

Ondertussen zijn al verschillende aanbevelingen uit het rapport in de praktijk gebracht zoals het invoeren van een codewoord bij onmiddellijke evacuatie en het opnemen van extra technische vereisten voor toekomstige warmtecamera’s. Andere aanbevelingen zullen op korte termijn gebeuren, zoals het plaatsen van een lichtbron aan de uitgangen, het systematisch gebruik van een ‘white board’ bij interventies in een complex gebouw en het doorgeven van het tijdsverloop van de interventie. Op middellange termijn wordt ook een permanente onderzoekscommissie ingericht. Zo laat de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg weten. Ook Pieter De Crem, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid benadrukt dat uit alle interventies moet geleerd worden. "De technische aanbevelingen zijn bestemd voor de terreindeskundigen. Ze zullen dienen als basis voor de hulpverleningszones om hun procedures te verbeteren en voor het KCCE om de opleiding bij te sturen. Hoe beter voorbereid, hoe meer we in staat zijn om de risico's voor brandweermannen en -vrouwen op het terrein te beperken." In de loop komt er nog een studiedag voor alle brandweerzones die helemaal gewijd zal zijn aan de gebeurtenissen in Beringen.


51706