De problematiek rond dyslexie ontsluierd

De problematiek rond dyslexie ontsluierd

Een bijzonder boeiende en leerzame infosessie in de bibliotheek vanavond rond dyslexie. Dat de problematiek breed is en veel mensen boeit, bleek uit de opkomst: een 60-tal aanwezigen, zowel ouders als leerkrachten die ermee geconfronteerd worden. Experten Saskia Boets en Diego Anthoons wisten te vertellen dat in de lagere school tussen 3 en 5 % kinderen die hulp kunnen gebruiken, worden opgemerkt, in het middelbaar onderwijs spreken leerkrachten van cijfers tot 10 %. Na de uiteenzetting gaven de mensen van de bib een toelichting bij hetgeen de bib aan hulpmiddelen te bieden heeft, en dat is heel wat. (foto's Julien Maebe)51723