De Springplank: ruimte voor gevoelens en emoties

De Springplank: ruimte voor gevoelens en emoties

Ook in de Springplank Eversel is de gedeeltelijke heropstart gisteren vlot verlopen. De kinderen van het eerste en het tweede leerjaar herstarten in 8 groepen elke voormiddag, behalve woensdag , met verschillende begin- en einduren. De leerlingen van het zesde leerjaar komen in drie groepen iedere namiddag. Ook hier is een draaiboek uitgewerkt op basis van een risicoanalyse. "Gisteren lag de focus op het blije weerzien met de kinderen en leerkrachten waarbij vooral veel kansen werden gegeven aan de kinderen om hun gevoelens en emoties met elkaar te delen. Via spelvormen werden de veiligheidsvoorschriften ingeoefend," vertelt directeur Patrick Balette. Voor de kleuters en de leerlingen van 3, 4 en 5 loopt het afstandsonderwijs verder, net als de noodopvang en de buitenschoolse kinderopvang, allemaal in verschillende bubbels. Maandag gaat het dan 'echt' van start.

53905