De Verdieping is grote slokop

Vanavond is de begroting 2011 voorgesteld, met geraamde inkomsten van 46,3 miljoen euro en voor 41,9 miljoen euro uitgaven. De belangrijkste inkomsten komen uit het Vlaams gemeentefonds (6,2 miljoen) en vanuit de Elia-heffing (350.000). De onroerende belasting levert 6,6 miljoen op en de personenbelasting 7,3 miljoen. Door de afschaffing van de milieubelasting valt 560.000 euro weg, maar de overige belastingen (drijfkracht, reclamedrukwerk, leegstand, enz.) brengen ruim 1 miljoen euro in het laatje. De personeelskosten bedragen alles samen zowat 18 miljoen. De werkingskosten gaan met 500.000 euro naar beneden en voor investeringen is 42,6 miljoen voorzien, waarvan ongeveer 22 miljoen betoelaagd door de hogere overheden. Blikvanger is 'De Verdieping' (ophaalgebouw) met een investering van 22 miljoen euro waarvan 18 miljoen toelagen. "De uitgaven in de buitengewone dienst blijven onder controle omdat we gebruik maken van alle subsidiemogelijkheden. De aankoop van gronden maakt de ontwikkeling van nieuwe woonprojecten mogelijk, anderzijds beperkt de verkoop van industriegrond op De Schacht aan de LRM het risico op termijn. Het nieuwe RUP voor de Cité moet grote winkelpanden aantrekken er worden nog meer initiatieven genomen om het imago van woon- en winkelgemeente te versterken," aldus schepen van begroting Marc Vanderstraeten.6503