Discussie over de aanpak van sluikstorten

Discussie over de aanpak van sluikstorten

De gemeenteraad kreeg vandaag een toelichting van schepen van leefmilieu Yasin Gül (onafh) over de aanpak van de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek in Heusden-Zolder. Volgens hem wordt een viersporenbeleid gevoerd: infrastructuur / omgeving,  communicatie, participatie en handhaving. Straten en pleinen moeten zo ingericht zijn dat ze minder aanleiding geven tot zwerfvuil. Er zijn 304 vuilbakjes, er worden een grote en kleine veegmachine ingezet gecombineerd met manuele opruiming. Twee mensen zijn dag in dag uit bezig met opruimen en na elke melding wordt zo snel mogelijk ingegrepen. De gemeente wil iedereen bewust maken van de problematiek, met een gerichte aanpak. Een groot deel van dat communicatiebeleid wordt ook gevoerd door Limburg.net. Heusden-Zolder is  meer dan twee jaar geleden al toegetreden tot de statiegeldalliantie.

Gemeld of betrapt

Qua participatie probeert de gemeente iedereen zoveel mogelijk te betrekken met opruim- en infoacties, ook in concentratiewijken. Tenslotte is er de handhaving: van het aanspreken van overtreders tot het opleggen van boetes. Van 2016 tot 2018 kwamen er gemiddeld 452 meldingen van sluikstorten per jaar binnen, vorig jaar was dat nog 382. Van april tot september dit jaar zijn  84 pv's opgesteld voor mensen die betrapt zijn met een camera. Van 1 oktober tot vandaag is nog een 10-tal pv's opgesteld. 

Hans Zegers (N-VA) was teleurgesteld omdat er volgens hem geen echt plan is en er alleen maar meegedeeld wordt wat de gemeente al jaren doet. Hij had gerekend op cijfers over hoeveelheden afval en had gehoopt dat een kentering zou aangekondigd worden, maar dat zag hij niet in de uitleg van de schepen. Jan Jans (Vlaams Belang) stoorde zich vooral aan de toestand  op de parking achter het CVO, waar dagelijks auto's samentroepen waarvan de inzittenden vuil achterlaten en op vrijdag ruimt de gemeente dat op. "Daar kun je ze betrappen, beboet ze dan ook." Tony Lespoix (Vlaams Belang) stelde vast dat in sommige straten zelfs grofvuil wordt buitengezet tot de gemeente het ophaalt. Hij kwam met heel wat andere en hogere cijfers van meldingen  sluikstorten en zwerfvuil, ...  De gemeenschapswachten spreken mensen ook aan als er vuil gestort wordt en opgeruimd, ze worden dan volgens hem uitgescholden. Daar moet de politie voor ingeschakeld worden. "'t Is niet altijd mogelijk om de juiste dader van het storten aan te duiden. En ook het bekijken van al die camerabeelden is zeer tijdrovend," repliceerde burgemeester Borremans. Ann Leyssens (N-VA) stelde vast dat 38 van de 120 dossiers een boete hebben gekregen, met beperkte bedragen dan nog, de anderen kregen een berisping. "Dat klopt niet," reageerde de burgemeester, de anderen zijn nog in behandeling bij de sancionerend GAS-ambtenaar van de provincie, 't is niet zo dat ze er allemaal met een berisping van afkomen." 

Raadsleden kunnen ook opruimen

"We gaan acties ondernemen - en die ga je heel binnenkort zien - met een heleboel partners als KWB, geloofsgemeenschap, Limburg.net, Mooimakers, enz. Het wordt een brede aanpak. En er zijn inderdaad straten waar het meer gebeurt waar we ook camera's inzetten, maar we pakken heel de gemeente aan. Over plekken als de CVO-parking buigt de dienst welzijn zich, omdat het gaat om hangjongeren," aldus de repliek van schepen Yasin Gül. Hans Zegers zag liever een aantal duidelijke concrete acties dan een bont allegaartje en sloot zich aan bij de oproep van schepen Gül dat alle raadsleden en fracties ook zwerfvuil zouden gaan opruimen.

66417