DOORPRIKT: Dynamiek maar ook leegloop

Muze verhuist dus naar De Verdieping en dat is meteen één van de meest spectaculaire plannen van deze legislatuur. Voor het cultuurcentrum zal dat ongetwijfeld een goede zaak zijn. Het huidige gebouw vertoont heel wat slijtage en het is bovendien een concept uit een andere tijd met andere behoeften. Het voorbeeld van C-Mine in Genk waar het cultuurcentrum ook werd ondergebracht in een voormalig mijngebouw is een prachtvoorbeeld van hoe een nieuwe dynamiek kan gecreëerd worden. Een volledig nieuwe start biedt heel wat kansen, en de creatieve ploeg van Muze - één van de meest bruisende cultuurcentra van Vlaanderen - zal dat zonder twijfel waarmaken. Bovendien kan er met het CVO, maar bijvoorbeeld ook met Elan of andere organisaties of bedrijven op de site een creatieve kruisbestuiving ontstaan. Tenslotte was in deze crisistijd de kans toch niet groot dat bedrijven in die ruimte zouden investeren. In Zolder-Centrum zullen ze het verhaal evenwel door een andere bril bekijken. Na decennia vertrekt het cultuurcentrum, en de kans is groot dat binnenkort de stop uit het zwembad wordt getrokken en ook de sporthal dreigt te verdwijnen. Daarnaast verhuist het CVO ook al naar De Verdieping, de toekomst van de basisscholen is nog onduidelijk. De komst van het OCMW zal dat allemaal niet kunnen compenseren. En het Woutershof - met alle respect voor de inzet van de heemkundekring - zal met zijn bezoekers de boel niet levend kunnen houden. Er is met andere woorden een grote vrees dat Zolder-Centrum één groot Bloemelingen wordt, en dat het zo doods dreigt te worden dat zelfs een begrafenisondernemer er zich onwennig gaat voelen. Het schepencollege moet hier iets tegenover stellen op de ruimte die vrijkomt, en in overleg met bevolking, dorpsraad en handelaars zoeken naar middelen om het centrum levend en vooral levendig te houden, alleen zo blijf je aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Die zijn nog altijd de wissel op de toekomst. (Dirk Reynders - Internetgazet Heusden-Zolder)
Reacties op Facebook
14727