DOORPRIKT: Gooi die oogkleppen af!

"Al wat ge zegt; zijt ge zelf", de minder jonge lezers zullen zich ongetwijfeld deze infantiele stopzin herinneren die in onze jeugd systematisch elke ruzie of verbale pesterij afsloot. De jongste tijd echoot die zin echter alsmaar vaker in mijn hoofd bij het aanhoren van de politieke discussies in Heusden-Zolder. Akkoord, het kan goedkoop lijken om vanop de zijlijn wat te schieten op de politici, maar we spreken hier dan ook niet meer over het normale politieke spel en de daarbij horende omgangsvormen. Nog nooit is het woord respect zo vaak en zo hard over en weer geroepen op de gemeenteraad en nog nooit heeft het zo hol geklonken als gisteravond.
 Tijdens de discussie over de benoeming van een 'ontvanger', de verlaging van de diplomavereisten voor topambtenaren en de integratie van gemeente en OCMW, komt vooral het gebrek aan een termijnvisie voor de hele organisatie naar boven samen met een pijnlijk tekort aan empathie voor het personeel. En dat OCMW en gemeente met verschillende politieke meerderheden zitten die niet met elkaar overweg kunnen en zelfs elkaar tegenwerken, is al erg genoeg. Maar dat nu ook al dat geruzie een wig dreigt te drijven tussen de beide administraties, daarvan wordt niet alleen het personeel maar ook de dienstverlening aan de bevolking de dupe.
Vooreerst moet de meerderheid zich goed bezinnen over waar ze mee bezig is. Een verlaging van de diplomavereisten voor topambtenaren vertalen als een modern personeelsbeleid, is sloganesk. Die normen zijn er niet zomaar gekomen. Schepencolleges klagen voortdurend over de zwaardere financiële inspanningen en administratieve eisen die de hogere overheid oplegt. Daar moet ook een administratie tegen gewapend zijn. En het college mag dan nog schermen met een examen en een deskundige jury, als je vooraf de criteria à la tête du client vastlegt, dan bepaal je de uitslag ook al. Dan zijn de andere 8 potentiële kandidaten een dooddoenertje. En welk signaal geef je aan jongeren. Eerst in het Limburgplan en nadien in het SALK wordt alles gedaan om jongeren aan te porren, enerzijds tot jobgerichte technische richtingen en anderzijds tot zo hoog mogelijke studies, want Limburg heeft nood aan hooggeschoolden. En dan beweer je als overheid dat een diploma niet belangrijk is en dat de zaken wel voor u geregeld worden als je je best doet en niet tegenwerkt?
Maar om dan over een politieke benoeming te spreken zoals de oppositie, is al even kort door de bocht. Over politieke benoemingen moeten al zeker de Christendemocraten niet te hoog van de toren blazen, niet alleen zijn ze in Vlaanderen op dat vlak historisch de kampioen – met in hun slipstream de socialisten en op afstand de liberalen – ook in de administratie van Heusden-Zolder lopen tot vandaag personeelsleden rond die een kaarsje hebben gebrand op het CD&V-altaar. En wat de integratie van gemeente en OCMW betreft, of het nu moet tegen 2019 of zelfs later, los daarvan lijkt het de logica zelve om daar nu al werk van te maken. Een bezoek bij gemeentebesturen die de voorbije jaren al gestart zijn met die operatie, zou de geesten flink kunnen verruimen.
Nog 3 jaar tot aan de volgende verkiezingen, en dat het in die periode geen liefde meer zal worden tussen de bakkeleiende partijen, zal de man of vrouw in de straat worst wezen. Maar dat al dat geruzie leidt tot politieke organen en administraties die elkaar tegenwerken of saboteren, daar worden de inwoners die ook nog eens het gelag moeten betalen zeker niet beter van. De politici zelf trouwens ook niet. (Dirk Reynders – Internetgazet Heusden-Zolder)
(reacties op Facebook)
23076