DOORPRIKT: Kentering of versplintering?

DOORPRIKT: Kentering of versplintering?

Over een jaar trekken we naar het kieshokje om voor een nieuwe gemeenteraad te stemmen. Weet je nog, die woelige 14 oktober 2012, een turbulente zondagavond die achteraf het voorteken bleek voor een stormachtige legislatuur. We gaan niet alle details oprakelen van wat er sindsdien op het politieke schouwtoneel is gepasseerd, maar ruzies, verdachtmakingen, coalitieveranderingen, bevoegdheidsontnemingen, vrijwillige en gedwongen ontslagen uit partijen, politieke kleurveranderingen, overloperijen, ... lijken als typering wel te kunnen volstaan.

Eerlijk, we kunnen en mogen niet zeggen dat er ondertussen niets anders gebeurd is. Er is beleid gevoerd, er zijn zaken gerealiseerd en projecten op de sporen gezet, de nutsinfrastructuur is verbeterd, .. Maar van de andere kant was er ook oppositie, de oppositie heeft op tijd en stond de meerderheid op fouten of inconsequenties gewezen. De kritiek kwam trouwens niet alleen vanop de politieke banken, ook enkele dorpsraden geven tot op vandaag de meerderheid stevig weerwerk tegen hun plannen, vooral in Bolderberg en Zolder-Centrum.

En ook al laten alle partijen het nu uitschijnen dat het momenteel 'business as usual' is, het komende jaar is de laatste rechte lijn naar de verkiezingen. En jawel, er wordt gediscussieerd over plaatsen en posities, ... alleen houden ze de informatie zoveel mogelijk binnenskamers. Om strategische redenen. Want wat komt er volgend jaar op Heusden-Zolder af? Net zoals vorige keer zal een tiental lijsten deelnemen aan de verkiezingen, misschien iets minder want er wordt gedacht aan en gepraat over kartels.

Hoe dan ook, de grote versplintering dreigt andermaal. De kans is immers groot dat je voor een werkbare meerderheid minstens 3, en mogelijk 4 partijen nodig hebt. En vermits er minder bestuursmandaten bij de intercommunales te verdelen zijn,en ook geen OCMW-mandaten,  zal de druk nog groter zijn om de schepenmandaten op te splitsen in verschillende periodes. Dat is dan weer slecht voor de continuïteit en de opgebouwde ervaring. Een gemeentemandaat beslaat immers precies 6 jaar omdat je in die periode daadwerkelijk iets kunt realiseren, en niet om zoveel mogelijk mandatarissen tevreden te stellen.

De nervositeit zal dus de komende periode alleen maar toenemen, net zoals de strategische allianties of verstandhoudingen. Heb je je trouwens al eens het volgende gerealiseerd: als er 10 lijsten opkomen, om die allemaal vol te krijgen zou je 310 kandidaten nodig hebben, dat is meer dan 1 op 100 van alle kiezers. Waanzin. Redenen genoeg dus om met de nodige scepsis een jaartje vooruit te blikken. (Dirk Reynders - Internetgazet Heusden-Zolder)
(Reacties op Facebook)

35899