DOORPRIKT: Over stoelendansers en messenvechters

De gemeenteraad van donderdagavond duurde amper een half uur, maar heeft ons toch weer een aantal dingen geleerd of bevestigd. Zo is al voor de zoveelste keer deze legislatuur met de stoelen geschoven. Voor de raadsleden is het telkens weer zoeken waar ze moeten gaan zitten en voor het publiek is het altijd weer uitvissen wie bij wie hoort. Afscheuren, overlopen, hergroeperen, ... vroeger was de gemiddelde politicus trouwer aan zijn partij dan aan zijn partner, tegenwoordig ... weet ik het eigenlijk ook niet meer. De enige verkozene van Sterk Heusden-Zolder heeft zich ondertussen liefdevol tegen de meerderheid aangevleid, de onafhankelijken schuiven ook meer en meer naar de voorkant, mogelijk op zoek naar nieuwe nestwarmte.
Het inspireerde enkele N-VA-ers tot een infantiele stoelendans, waar is de tijd dat de Vlaams-nationalisten hun strijdliederen brulden op het ritme van tromgeroffel en wapperende vendeliers? Maar ze hebben natuurlijk een punt: meer dan alle andere partijen weten ze dat in Heusden-Zolder geen zekerheden meer bestaan. En samen met de CD&V moeten ze gefrustreerd aanzien hoe de kampveranderingen de meerderheid weer wat meer numerieke armslag geven en de gedroomde onbestuurbaarheid weer veraf doen lijken. En al bij al, nu zitten in de raad N-VA, Vlaams Belang en CD&V netjes naast elkaar, zoals het nieuw samengesteld gezin dat ze ook in de OCMW-raad vormen.
Wat we gisteren ook geleerd hebben, is dat politieke vriendschappen maar standhouden zolang er een gemeenschappelijk belang is. Eenmaal dat weg is, worden de messen geslepen en desnoods geplant, in de rug of in het hart. En je kunt als politicus maar beter geen zitje hebben in bedrijven of organisaties die met de gemeente te maken hebben, om de schijn van belangenvermenging te vermijden. Vroeg of laat krijg je de rekening gepresenteerd, zeker als je aan de andere kant van de tafel hebt aangeschoven of kiest voor een ander menu.(Dirk Reynders - Internetgazet Heusden-Zolder)
(reacties op Facebook)

18417