DOORPRIKT: Tussen wal en schip

DOORPRIKT: Tussen wal en schip

Het is bijna historisch ... de eendracht en unanimiteit waarbij zowat heel Heusden-Zolder aan één zeel trekt in het verzet tegen de plannen rond de voormalige kolenhaven. Oppositie en meerderheid, dorpsraden en individuele inwoners ... ze zitten samen in hetzelfde schuitje. 

Vooreerst, we zijn ongetwijfeld allemaal voorstanders van meer transport over het water. Het haalt heel wat vrachtwagens van de weg, beter dus voor milieu en mobiliteit. En daarvoor moet je natuurlijk bedrijven de kans geven om zich aan het water te vestigen. Dat daarvoor ruimte gecreëerd wordt rond de vroegere kolenhaven, is nodig. We moeten daar geen groene fundamentalisten in zijn.

Maar het mag de leefbaarheid niet schaden van de mensen die daar in Eversel en Ubbersel al tientallen jaren wonen, en sowieso de afgelopen jaren hun woonkwaliteit al aangetast zagen door de bedrijvigheden. Als daar nog onteigeningen bovenop komen, kunnen stof en lawaai tot in de achtertuin neerdwarrelen. En dan is er nog het grote probleem van de ontsluiting. De vrachtwagens langs het kanaal en langs Viversel richting snelweg sturen, is misschien het makkelijkst om te realiseren, maar de gevolgen zijn bijzonder zwaar. Zeker als er nog vervoer bijkomt van andere industrieterreinen en sluikverkeer van de snelwegen.

De inwoners van grote delen van Viversel hebben op milieuvlak al heel wat te incasseren, dit zal de emmer van de leefbaarheid doen overlopen: drukte, lawaai, gevaar en vervuiling, ... En de weg langs het kanaal is de voorbije jaren uitgegroeid tot een enorme aantrekkingspool voor fietsers. In die mate zelfs dat die nu door de provincie wordt uitgebouwd tot eerste fietssnelweg, om ook woon-werk-verkeer te stimuleren. Er komt dan wel een apart fietspad, maar welke recreatieve of functionele fietser vindt het nog aangenaam om langs het kanaal te rijden als er voortdurend vrachtwagens langs razen.

Of het een strategie is van bovenaf om een wig te drijven tussen gemeenten, durven we niet te veronderstellen. Maar feit is dat in dit dossier Lummen vooral de lusten krijgt en Heusden-Zolder de lasten moet dragen.

Daarom is het goed dat iedereen zich mee verzet tegen de plannen en bezwaren indient binnen de korte termijn die rest. Maar we kijken ook naar de politieke partijen. De grote partijen spelen altijd als troef uit dat zij connecties hebben aan de Brusselse beleidstafels. Wel, dat CD&V, N-VA en Open VLD hun invloed nu maar gebruiken richting Vlaamse regering. En SP.A en Vlaams Belang mogen hetzelfde doen naar de oppositiebanken, als 't niet baat, dan schaadt het niet. Er dreigt al genoeg schade aangericht te worden in het westen van onze gemeente.
(Dirk Reynders Internetgazet Heusden-Zolder)
Reacties op Facebook
37030