Dorpsraad Bolderberg in alle staten over RUP Bovy

Dorpsraad Bolderberg in alle staten over RUP Bovy

Dorpsraad Bolderberg is in alle staten over de definitieve vaststelling van het RUP Bovy. Weliswaar is de 'toren van 4 verdiepingen' op het domein van de baan, maar er zijn nog twee grote knelpunten voor de dorpsraad. Enerzijds het feit dat de resterende open ruimte langs het plein kan dichtgebouwd worden en zo alle evenementen worden gehypothekeerd. Anderzijds dat op de hoek van Sint-Jobstraat en Galgeneinde - de site van Villa Mozart - tot 4 hoog zou mogen gebouwd worden.

En dat past volgens de dorpsraad totaal niet in een dorpskern. "Willen ze een tweede Holliday Shopping of zitten er andere plannen achter?" vraagt voorzitter Marcel Gybels zich af. En over de totstandkoming van het RUP is de dorpsraad al helemaal niet te spreken, want volgens de dorpsraadvoorzitter ligt de enige beroepsmogelijkheid nu nog bij de Raad van State.

Ondertussen heeft burgemeester Mario Borremans de bevoegde schepen Lode Schops gevraagd om voor de dorpsraad Bolderberg een nieuwe toelichting te gaan geven, omdat aanwezige dorpsraadleden vonden dat het punt op de gemeenteraad te vluchtig is afgehandeld.35766