Dorpsraad Heusden houdt volksvergadering

Dorpsraad Heusden houdt volksvergadering

Volgende maandag 18 februari houdt de dorpsraad Heusden een volksvergadering. Dan zijn alle inwoners welkom om zich te vergewissen van een aantal lopende dossiers. Op de agenda staan de toekomst van Heusden-Dorp, de ruimtelijke ordening, de dorpstuintjes en Fietsen van H tot Z. Afspraak in De Kring, de deuren openen om 19.30 u en de vergadering start om 20 uur stipt.44767