Dorpsradenpad is nu ook 'toegankelijk'

Dorpsradenpad is nu ook 'toegankelijk'

Na de wandeling en de fietstocht werd op Meylandt het toegankelijkheidsbord bij het Dorprsradenpad onthuld. Toen het Dorpsradenpad vorig jaar als stille weg werd ingehuldigd, kon het label nog niet worden aangebracht omdat verschillende onderdelen niet toegankelijk waren voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers en kinderwagens. De GATAB onder leiding van de betreurde Felix Aerts heeft zich daar dan achter geschaard, de gemeente deed heel wat investeringen en Felix zette mee het licht op groen. De inwijding heeft hij helaas niet meer mogen meemaken, maar daarvoor waren wel zijn weduwe en dochter naar Meylandt gekomen, net als schepen Nico Geeraerts - die Lode Schops verving - en Zowie Van Geel van de vzw Trage Wegen. De Schepen  kondigde aan dat het budget wordt opgetrokken met nog meer aandacht voor het herstel en opwaardering  van de stille wegen.35888