Dorpstuintjes starten nog dit voorjaar

Dorpstuintjes starten nog dit voorjaar

De open dorpsraad Heusden-Centrum behandelde vanavond een hele reeks punten hoewel voorzitter Julien Maebe moest toegeven dat er een probleem was: er zijn namelijk geen echte problemen. Enkele zorgenkinderen, dat wel, en ook uitdagingen, maar die worden dan ook aangepakt, sommige nog dit jaar. Zo wordt in de lente gestart met de uitbouw van volkstuintjes, in het gebied tussen de Schootstraat en het fietsroutenetwerk.Daar worden stukjes grond van 1 are voor een lidmaatschapsbijdrage ter beschikking gesteld voor wie wil tuinieren. Dat zal gebeuren samen met Limburg.net, VELT, een leraar van CVO, 't Weyerke, ... De dorpsraad zorgt hier voor een afdeling van VELT en de gemeente zal wellicht het perceel grond aankopen.

 Er zijn al langer vragen om de Pastoor van Mierlolaan - belangrijk met onder meer het sportcomplex en het woonzorgcentrum anders in te richten. Mensen met rolstoelen, rollators, kinderwagens, ... kunnen er zich moeilijk verplaatsen. Schepen Lode Schops stelde een plan voor om in de straat éénrichtingsverkeer te maken van aan de Guido Gezellelaan tot aan de toegangsweg richting tennisterreinen en achterkant Kuipershof.

De Trage Wegen zullen verder uitgebouwd worden met jaarlijks nieuwe trajecten die worden toegevoegd. Schepen Schops liet ook nog weten dat de plannen voor Mortelveld en het transferium bij het station Heusden voor de nabije toekomst zijn. Daarnaast verleent de dorpsraad haar medewerking aan de restauratie van de Kajotterskapel, de versteving van de grot aan Het Heem, de begroening van de speelpleinen rond de jeugdlokalen en andere projecten.39171