Drankenhandel moet aanname los leeggoed stoppen

Drankenhandel moet aanname los leeggoed stoppen

Nu de mensen thuis zijn en veel tijd hebben, zijn ze overal massaal aan 't opruimen geslagen. En dat voelen ze op verschillende plaatsen. Bij Dranken Bartels in de Koolmijnlaan bijvoorbeeld hebben ze zo'n gigantische hoeveelheden losse flessen/flesjes leeggoed binnengekregen, dat het niet meer te verwerken is. De zaak heeft daarom een stop afgekondigd en neemt geen los leeggoed meer aan, ook al om de gezondheidsrisico's voor de medewerkers te beperken.53232