Een appartementsblok voor asielzoekers?

Het OCMW overweegt de aankoop van enkele appartementsgebouwen om asielzoekers onder te brengen, dat zou een aantal problemen moeten voorkomen of oplossen. In het verleden kregen vluchtelingen onderdak in oude woningen, maar daar liepen de energiekosten op en de klusjesdienst moest veel onderhoudswerken verrichten. Daarom werd meer overgestapt op appartementen, voor zover de gezinssamenstelling en de eigenaar dat toelieten. Maar dat geeft dan weer andere problemen. "Sommige bewoners van een appartementsgebouw zijn niet opgezet met asielzoekers in hun blok en ook vluchtelingen zelf houden er niet altijd een aangepaste levensstijl op na. We leggen hen allerlei maatregelen op om de lawaaihinder te beperken en houden contact met 'klagers en beklaagden'. Maar vroeger bleven ze jaren hier, waardoor we ze grondig konden begeleiden, nu zijn ze gemiddeld na 6 maanden weg en ook de toestroom van Romazigeneurs blijft aanhouden.. Van onze 77 bewoners, zorgen op dit ogenblik twee gezinnen voor problemen, wat eigenlijk nog meevalt," zegt OCMW-voorzitter Marc Vanderstraeten. Toch wil het OCMW op termijn naar een duurzamere oplossing, en één van de denkpistes is het verwerven van een volledig appartementsgebouw, hoewel dan ook andere problemen - gettovorming - kunnen ontstaan. Budgettair zou zo'n operatie volgens Marc Vanderstraeten geen problemen opleveren, want Fedasil stelt de nodige middelen ter beschikking.5758