Een historisch en toch volks figuur

Een historisch en toch volks figuur

Met Jef Ulburghs verliest Heusden-Zolder één van zijn kleurrijkste figuren uit de naoorlogse geschiedenis. Hij werd in Zolder geboren, zijn vader was veekoopman en promotor van de coöperatieve melkerij en de aan- en verkoopvereniging. Zelf vertelde Jef ons ooit hoe hij in die dienstverlening van zijn vader en de manier waarop de samenwerking van onder uit werd georganiseerd zijn inspiratie opdeed voor zijn latere basiswerk. Daaraan is hij altijd trouw gebleven, ook als Europees parlementslid. Geen toeval trouwens dat zijn doctoraat vijf jaar geleden ging over het subsidiariteitsbeginsel in Europa: datgene wat je aan de basis kan doen, is meestal beter. In 1947 werd Jef tot priester gewijd (foto onder)
Tijdens de woelige jaren in de mijnen, was hij ook hier vaak aan de mijnpoort te zien, om zijn solidariteit te betuigen, gewapend met helm en megafoon. Na zijn lange loopbaan in onder meer het Luikse en Genk, keerde Jef Ulburghs terug naar het huis van de familie in Zolder waar hij samen met zijn zus woonde. Daar zag je hem geregeld zoals hierboven, met de fiets - en ondertussen een goeiedag of praatje voor iedereen - op weg voor zijn dagelijkse portie kranten, want hij bleef altijd van alles op de hoogte en had over alles een standpunt. Zijn archief was ronduit indrukwekkend, 60 meter lang, documenten, aantekeningen, foto's, verslagen, ... enkele jaren geleden heeft hij het meeste overgedragen aan het KADOC, het katholiek documentatiecentrum. In zijn werkkamer bleef hij ook maar boeken en publicaties schrijven. Bij één van de laatste daarvan, over de geheimen van de kluis van Bolderberg, zei hij ons nog dat hij zich moest haasten, dat de tijd kort werd.5707