Een sober en persoonlijk afscheid

Een sober en persoonlijk afscheid

Het was een sobere en tegelijk erg persoonlijke en ontroerende uitvaartdienst. Bij het begin kende Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem Chris Medo en Benni Smulders postuum het ereteken van moed en zelfopoffering toe, waarna hij de familie ging condoleren Verder was de dienst doorregen met prachtige getuigenissen. Over Benni en Chris, als brandweermannen, als collega’s bij het leger en PLOT, als papa’s en echtgenoten. Het werk van de brandweer werd belicht, de gevoelens van de brandweervrouw, er was een afscheidstekst van de ouders en een bijzonder pakkende getuigenis door Yana, dochter van Chris. Burgemeester Mario Borremans verwoordde het verdriet en medeleven van de gemeente en bevolking. Aan het eind van de dienst speelden klaroeners The Last Post, voor alle aanwezigen het ultieme pakkend moment. De familie had ondertussen afscheid genomen, collega’s droegen de kisten naar buiten en daar kregen Benni Smulders en Chris Medo een laatste groet. Beiden worden na de crematie in familiekring op het kerkhof bijgezet. (foto’s volgen)
47750