Eerste stuk asfalt in Kanaalweg

Eerste stuk asfalt in Kanaalweg

In de Kanaalweg zien ze de werkzaamheden nu echt wel opschieten. Zo zijn twee asfaltlagen aangebracht op het stuk tussen de Ubberselstraat en het pompstation aan de grens met Lummen. De definitieve laag volgt later dit jaar, net als het fietspad in beton. Ook de nutsleidingen worden nu geplaatst. (foto Jos Coels)13490