Er komen vijf personeelsleden bij

Er komen vijf personeelsleden bij

Het gemeentebestuur heeft twee jaar vroeger dan voorzien zijn personeelsbesparing gerealiseerd. Zoals bekend was het de bedoeling om tussen 2013 en 2019 28,56 voltijdse personeelsleden te besparen door maar de helft van de gepensioneerden te vervangen. Dat aantal is dus al gehaald. Daarom is nu gekeken of de personeelsbehoeften op sommige diensten zijn veranderd, er komen vijf functies bij, telkens één op de diensten ICT, patrimonium (verkeer), ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS, toerisme en evenementen en externe communicatie en onthaal. Eerst krijgen de bestaande personeelsleden de kans om door te schuiven, daarna komen er bijkomende aanwervingen.33104