Er komt een skatepark op de Vrijheid-site

Er komt een skatepark op de Vrijheid-site

Het staat nu definitief vast dat er een skatepark komt op de site van Vrijheid. Hoe dat er kan uitzien en welke faciliteiten het moet bieden, daar heeft de gemeente al een eerste overleg met toekomstige gebruikers over gehad. Vervolgens is een bestek opgesteld voor het ontwerp en de aanleg. De kosten worden geraamd om ruim 302.000 euro. Team Sport gaat nu via een aanbesteding op zoek naar een firma die het skatepark kan aanleggen. (foto skatepark in Beringen)

55125