Er zal meer gejaagd worden op everzwijnen

Er zal meer gejaagd worden op everzwijnen

De jongste weken is er bijna dagelijks één of ander overleg om de overlast door de everzwijnen aan te pakken. Zo hebben de jagers van de Wildbeheerseenheid Zwarte Beek met ANB afgesproken om dit nog een 16-tal drukjachten te organiseren, daarbij worden de everzwijnen door drijvers 'opgejaagd' en wat verder door jagers opgewacht, dikwijls zitten die op een verhoogde stoel. In het Aanhof in Zolder komt één drukjacht, de andere hebben plaats in het brede gebied van de Zwarte Beek en verder noordwaarts op militair domein. Daarnaast is er ook de gewone jacht, zoals nu ook op de Galgenberg is toegelaten. Ook op het grondgebied van Remo waar vermoed wordt dat veel wilde zwijnen zich schuilhouden, wordt voortaan gejaagd.43151