Erfgoedverenigingen uit mijnstreek verzamelen

Erfgoedverenigingen uit mijnstreek verzamelen

Op 17 mei organiseert de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed een eerste netwerkmoment rond erfgoed en dat in ZLDR Luchtfabriek. Daarop worden de erfgoedpartners verwacht die actief zijn in de mijnstreek, ook Herita, Monumentenwacht en de twee intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten werken eraan mee. Het is de bedoeling dat de aanwezigen ideeën uitwisselen. Maar ze kunnen ook een aantal interessante lezingen en workshops bijwonen. En ze worden tenslotte getrakteerd op een optreden van Big Joe & Phantom 309, een receptie en een exclusief bezoek aan Villa Zwart Goud, de voormalige directeurswoning. Het hele gebeuren is gratis, het begint om 19 uur en duurt tot 22 uur. Per organisatie kunnen twee afgevaardigden inschrijven. Inschrijven kan hier.39898