Even een straatje om: August Cuppens

Even een straatje om: August Cuppens

August Cuppens was een Vlaams dichter en priester, geboren in Beringen in 1862 en overleden in Loksbergen in 1924. Hij was medestichter van het tijdschrift " 't Daghet in den Oosten", een taal- en volkskundig weekblad voor Limburg. Hij werkte als priester in Wallonië tot hij in 1899 pastoor van Loksbergen werd. Daar ontving hij heel wat kunstenaars en schrijvers als Hugo Verriest, Stijn Streuvels, Maria Belpaire en Alice Nahon, Cuppens onderhield een levendige briefwisseling met Guido Gezelle en Maria Belpaire. Hij vertaalde onder meer 58 dichtbundels van Gezelle naar het Frans en schreef proza, poëzie en toneel. In 1900 stond August Cuppens mee aan de wieg van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort. Dat ondersteunde de Nederlandstalige literatuur en speelde zo een rol in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Hij heeft ook de mondelinge verhalen van Limburg verzameld en opgetekend in een boek “Vertellingen uit Limburg”. August Cuppens is het meest gekend voor de tekst van het lied Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen dat hij maakte met componist Lode de Vocht.5453