Even een straatje om: August Vermeylen

Even een straatje om: August Vermeylen

August Vermeylen was een Vlaams schrijver, kunsthistoricus en politicus. Hij was ook de vader van de latere minister, Piet Vermeylen. Hij werd geboren in Brussel in 1872. Hij was hoogleraar, eerst aan de universiteit van Brussel, later in Gent, waar hij in 1930 de eerste rector van de vervlaamste universiteit werd. Van 1921 tot aan zijn dood in 1945 was hij senator voor de socialisten. Vermeylen was medeoprichter van Van Nu en Straks en Vlaanderen en stichter van het links georiënteerde Nieuw Vlaams Tijdschrift. Vermeylen had een grote invloed op het culturele leven in Vlaanderen voor de Eerste Wereldoorlog.In zijn tijd al zag hij de toekomst van Vlaanderen in een Europees verband. Later is onder meer het Vermeylenfonds naar hem genoemd.5459