Even een straatje om: Ernest Claes

Even een straatje om: Ernest Claes

Schrijver Ernest Claes beheerste de kunst van de streekroman en werd beroemd met het boek 'De Witte' dat nadien verschillende keren verfilmd is. Niet toevallig speelde zich dat af in zijn eigen geboorteplaats Zichem (°1885) Andere werken publiceerde hij onder het pseudoniem G. van Hasselt. Als student woonde hij geregeld vergaderingen van Vlaamse studentenbonden bij en werd gestraft voor zijn flamingantisme of voor het zingen van de Vlaamse Leeuw. Dat bracht hem zowel op de unief als in het leger in de problemen. Hij was tijdens zijn studentenjaren lid van KVHV-Leuven. Later werkte hij als ambtenaar in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Claes was Vlaamsgezind en leunde aan bij de Frontpartij en later het VNV. Tijdens de oorlog schaarde hij zich achter de Eenheidsbeweging VNV, waarvoor hij later van collaboratie werd beschuldigd en voor 3 maanden opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis. Maar hij werd vrijgesproken en kreeg zijn rechten terug. Claes kreeg voor zijn werk verschillende prijzen, waaronder de Staatsprijs. In 1965 overleed hij en werd begraven bij de abdij van Averbode.5456