Even een straatje om: Ghoos

Even een straatje om: Ghoos

De Ghoosstraat is genoemd naar Marie-Elizabeth Julie Ghoos, echtgenote van Jan Louis Aerts. In mei 1844 liet zij haar testament opmaken en daarin schonk ze een perceel land met een waarde van 800 frank, dat voor de helft naar de kerk ging en de andere helft moest gebruikt worden voor de bouw van de Sint-Janskapel (foto). Raar is wel dat de 400 frank voor de kerk is gebruikt voor de verbouwing van de pastorie, terwijl die gemeente-eigendom is. Hoe dan ook, als erkentelijkheid kreeg Marie-Elizabeth Ghoos een straatnaam.5452