Even een straatje om: Gomparts en Knaepen

Even een straatje om: Gomparts en Knaepen

Renerus Gomparts (foto Gompartsstraat), was een kanunnik, geboren in Heusden in het eerste deel van de 16de eeuw. Uit een acte is gebleken dat hij in 1577, op het ogenblik dat hij kanunnik was van de St-Dionijskerk in Luik, een huis, hof, schuur, stallingen, bakhus, waterput en toebehoren kocht in Exel, binnen het dorp Heusden. Bij zijn overlijden in 1591 liet hij zijn goederen na aan zijn neef en kanunnik Cornelis Knaepen, naar wie de Knaepenstraat is genoemd. In 1629 richtte hij de Beurzenstichting Knaepen op. Daarin kwamen de opbrengsten terecht van de boederij en de gronden ‘Gemeentewinning’. En uit dat fonds werden priesterstudenten financieel geholpen.5446