Even een straatje om: pastoor Sak

Even een straatje om: pastoor Sak

Henricus Johannes Jacobus Sak werd geboren in Hechtel in 1873. Van 1903 tot 1911 was hij kapelaan in Heusden waarna hij tot 1935 als pastoor aan de slag was in Zolder. Bij de oprichting van de nieuwe parochie Boekt werd hij daar in ’35 als rector aangesteld. Ondertussen had pastoor Sak in 1919 de zusters Maricolen naar Zolder gebracht om er katholiek onderwijs te geven. Ze vonden er onderdak in het oude huis van het notairke, dat nadien klooster werd.5447