Even een straatje om: Rodenbach

Even een straatje om: Rodenbach

Hoewel hij amper 24 jaar oud geworden is, heeft Albrecht Rodenbach een flinke invloed gehad op de Vlaamse beweging en is hij altijd symbool blijven staan voor de Vlaamse studentenbeweging. Hij werd geboren in Roeselare in 1856, zijn familie was afkomstig uit Duitsland. Zijn Vlaamsgezindheid steekt de kop op tijdens zijn studies aan het Kleinseminarie, vooral onder invloed van leraar Hugo Verriest. Dat leidt tot een conflict en op het schoolfeest weigerden de leerlingen Franse liederen te zingen maar zongen "Nu het lied der Vlaamse zonen" van Rodenbach met de gekende strijdkreet 'Vliegt den blauwvoet, storm op zee'. Dat was meteen de start van de 'Blauwvoeterie'. Als universiteitsstudent sticht hij later mee het Algemeen Vlaams Studentenverbond voor de vernederlandsing van het onderwijs en gelijke rechten voor de Vlamingen. Albrecht Rodenbach sterft, amper 24 jaar oud, in zijn geboortestad in 1880.5474