Everzwijnen storten zich weer op Lindeman

Everzwijnen storten zich weer op Lindeman

Afgelopen nacht hebben everzwijnen weer heel wat gras omgewoeld in de wijk Lindeman. Ze sloegen onder meer toe vlakbij La Baracca in de Galgenbergstraat, en ook het hoekje om richting kerk. Verder moesten voortuinen in de Kolderstraat eraan geloven en ook in de Doornstraat en Bermstraat waren ze actief. Ook in de Staintonstraat zijn de zwijnen vannacht actief geweest. (foto's Eric Lefèbvre)42910