Exelgaardenbewoners bekommeren zich om buurt

Exelgaardenbewoners bekommeren zich om buurt

De Exelgaarden is een hechte buurt, dat bleek vanavond ook tijdens het buurtoverleg dat de bewoners hielden in de voormalige 'kolenkeet'. Ze bogen zich onder de enthousiaste leiding van Patrick Neuteleers over de zwerfvuilproblematiek. Zo willen ze samen deelnemen aan de actie 'in de vuilbak' waarbij ze hun gebied claimen en onderhouden en de 'prijzen' die ze met de punten verdienen, uitloten. Er is alvast een afvalkalender opgesteld waarbij elke maand een buurtbewoner de straat geregeld 'afwandelt' om het zwerfvuil op te ruimen. Ze bekeken ook samen de stand van zaken over de Stille Wegen waarin het oude tramspoor tussen Exelgaarden en de Koolmijnlaan een sleutelrol kan spelen. Ze hopen dat dit in de toekomst een opknapbeurt tot volwaardig fiets- en wandelpad krijgt. En de buurtbewoners maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in hun straat en over de snelheid. De voorstellen daarover worden verder geïnventariseerd en besproken met de gemeente, maar voor draconische maatregelen zoals éénrichtingsverkeer of het afsluiten van de weg aan één zijde, bestaat geen draagvlak. 24409