Extra geld voor jeugdsportbegeleiding

De sportclubs kunnen de komende 5 jaar bijkomende middelen krijgen om de kwaliteit van hun jeugdwerking te verbeteren. Heusden-Zolder krijgt daarvoor van 2009 tot en met 2013 van Vlaanderen een zogenaamde impulssubsidie van 0,80 euro per inwoner, een goeie 24.800 euro per jaar. Bij het verdelen van dat geld zal gekeken worden naar het aantal uren dat de clubs gediplomeerde jeugdtrainers inschakelen. En daarnaast wordt de rol van een jeugdcoördinator in aanmerking genomen.1637