Extra sociale woningen tot 2020

De Vlaamse regering heeft vrijdag het decreet Grond- en Pandenbeleid goedgekeurd. Het is de bedoeling om tussen 2009 en 2020 meer sociale huur- en koopwoningen en sociale bouwkavels beschikbaar te maken en de procedures te vereenvoudigen. In Vlaanderen moeten er 43.000 sociale huurwoningen bijkomen en 22.000 koopwoningen. Daarvoor moeten op de eerste plaats de sociale bouwmaatschappijen zorgen. In Limburg gaat het om respectievelijk 5.590 en 3.150. Alle gemeenten die minder dan 3 % sociale huurwoningen hebben ten opzichte van het aantal huishoudens zullen daar bovenop nog een extra inspanning moeten leveren. Voor Heusden-Zolder ziet het er goed uit met 8,46 %, dat is de zesde hoogste score van Limburg, 2,5 % meer dan het Vlaamse gemiddelde. Er zijn hier 151 sociale koopwoningen en 826 sociale huurwoningen.1568