Federatie Zolder bakkeleit over zondagsmis

Federatie Zolder bakkeleit over zondagsmis

De kans is groot dat vanaf januari opnieuw elk weekend een eucharistieviering wordt opgedragen in elke parochie van Zolder. Nog tot eind december is er de beurtrol met in het eerste en derde weekend van de maand een mis op zaterdag in Bolderberg en Zolder en zondag in Boekt, en in het tweede en vierde weekend op zaterdag in Viversel en zondag in Boekt. Maar over die regeling zijn spanningen gerezen binnen de federatie Zolder, onder meer omdat de historische Sint-Vincentiuskerk geen wekelijkse viering meer heeft.

Ook bij het bisdom Hasselt zijn ze op de hoogte van het gebrek aan eensgezindheid en stellen ze dat er wellicht aparte zondagsvieringen per parochie komen in afwachting van een oplossing op termijn. Het bisdom zegt ook dat het zelf geen vaste zondagskerk zal opleggen, zoals bijvoorbeeld in Zolder-Centrum.

Ondertussen hebben de parochies Viversel en Bolderberg een zeer nauwe samenwerking, mogelijk gaat Boekt zich daar ook bij aansluiten. In die parochies wordt ook gewezen op de stugge houding van pastoor-moderator Giuseppe Di Salvatore. De pastoor zelf bevestigt dat er naar een nieuwe regeling gezocht wordt voor de missen vanaf januari, maar wil geen commentaar geven over de spanningen binnen de federatie.38312