Financiën ter discussie

Vlak voor de zomervakantie was het vanavond niet bepaald één van de boeiendste gemeenteraden om te volgen. De goedkeuring van een marktconsultatie voor de uitgifte van thesauriebewijzen zorgde nog voor de meeste commotie. Het gaat om een erg technisch verhaal waarbij zo'n 25 miljoen euro vreemd - en dus terugbetaalbaar - geld wordt binnengehaald. Nieuw-fractieleider Tony Beerten wond zich daar danig over op en het kwam tot een felle woordenwisseling met burgemeester Claes. Volgens hem stort de gemeente zich verder in de schulden. Het bureau BDO, dat voor 125.000 euro een doorlichting maakte, is bedankt voor zijn diensten. Volgens Beerten omdat het de gemeente erop wees dat er teveel wordt geïnvesteerd, te weinig bespaard en dat er in 2020 een tekort van 17 miljoen zal zijn. Ook Jan Jans (Vlaams Belang) sprak van een risicovol financieel avontuur waar de tijd niet rijp voor is. Schepen van financiën Leon Truyers gaf toe dat er risico's aan verbonden zijn, maar hij wees erop dat ondanks de belangrijke investeringen en de hoge intrestvoeten de schuld tegen 2013 zeker met 1 milljoen euro zal teruggebracht zijn. De meerderheid keurde het voorstel goed, Nieuw en Vlaams Belang stemden tegen, SP.a onthield zich.7983