Geheugenkoor voor personen met dementie

Geheugenkoor voor personen met dementie

Het OCMW start in Dagverzorgingscentrum De Brug een geheugenkoor voor ouderen met dementie. In zo'n geheugenkoor komen mantelzorgers, vrijwilligers en ouderen met dementie samen om te zingen. Vrijwilligers zorgen voor de muzikale begeleiding. Personen met dementie kunnen met een mantelzorger deelnemen aan dit koor. Kostprijs € 2 per bijeenkomst. Afspraak telkens op de derde woensdag van de maand. Meer info bij DVC De Brug, 011-43 58 2315176