Gemeente heeft 20-tal economische maatregelen

Gemeente heeft 20-tal economische maatregelen

Het gemeentebestuur heeft tot nu toe al een kleine 20 maatregelen genomen om de economische impact van de coronacrisis te compenseren. PWA Duizendpoot krijgt voor de periode april-juni uitstel van betaling van zijn renteloze lening, de periode wordt achteraf verlengd. Aan de huisartsenwachtpost vzw Mijn-Wachtpost is financiële steun toegekend voor de extra kosten. De toeristische logies zullen vrijstelling van verblijfsbelasting krijgen voor de maanden van de sluiting. Rond de handelskernbijdrage Cité - die iedere handelaar daar betaalt - is bijkomend overleg nodig.

Muze en Luchtfabriek

Voor de inname van het openbaar domen, bijvoorbeeld door een kraan van een bouwwerf, wordt vrijstelling verleend voor de bewezen dagen dat de werf stillag. De belasting op drijfkracht motoren - geïnd op het voorbije jaar - wordt vrijgesteld per maand dat er niet gewerkt is. Wie een ruimte huurde in ZLDR Luchtfabriek of CC Muze kan dat kosteloos annuleren voor de periode tussen 12 maart en het einde van de maatregelen. De
gebruiksvergoeding voor Studio Muze en Impulse vzw is opgeschort tot het einde van de crisis, net als de concessie voor het Muzecafé. Op Bovy wordt de concessie voor de uitbating door De Winning geschorst tot he teinde van de crisis.

Sporthallen

In de sporthallen van Heusden en Berkenbos komt er een vrijstelling van de concessie voor het deel van de cafés.  Sporthal Bolderberg krijgt een vrijstelling, net als het Buurthuis Boekt en de petanque Boekt voor het café. De vzw Terlaemen krijg een vrijstelling van huur, maar er wordt nog overleg hoe dat concreet gebeurt. Voor de verhuring van de sporthallen wordt het verloren bedrag gecompenseerd vanaf 100 euro om kleine verrekeningen te vermijden. Wie inschreef voor een sportactiviteit krjigt zijn inschrijvingsgeld terugbetaald. Sommige van de maatregelen moeten dus nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
53902