Gemeente moet BOT-tarief verlagen

Gemeente moet BOT-tarief verlagen

De gemeenteraad van 25 februari telt 15 punten. Dat lijkt niet zoveel maar ongetwijfeld zal een hartig woordje gesproken worden over de eerder aangekondigde punten rond de rechtspositieregeling van het personeel en de aanduiding van een nieuwe financieel beheerder. Daarnaast blijkt dat de gemeenten binnen de brandweerzone Zuid-West-Limburg geen overeenstemming hebben bereikt over de kostenverdeling voor dit jaar waardoor de gouverneur de dotaties heeft vastgelegd. Voor Heusden-Zolder gaat het om bijna 1,172 miljoen euro, dat is 684 euro (!) meer dan vorig jaar in de begroting ingeschreven. De gemeente moet ook haar BOT - de bijdrage voor opvang en transport van afvalwater - die in de drinkwaterfactuur zit, verlagen tot het maximum dat Vlaanderen toelaat. De gemeente zal voortaan ook de rente betalen van inwoners die bij Duwolim een lening aangaan om hun woning energiezuiniger te maken. Daarnaast komen bouwgronden te koop.24356