Gemeente vraagt: blijf geurhinder van Remo melden

Gemeente vraagt: blijf geurhinder van Remo melden

De gemeente roept buurtbewoners van het Remostort nogmaals op om geuroverlast te blijven melden. Zoals bekend is Group Machiels gestart met een aantal maatregelen die de stank tegen 1 maart zouden moeten wegnemen. Begin deze maand is ook nog een gespecialiseerde studie opgestart naar nieuwe oplossingen tegen geur­verspreiding. De studie brengt alle geurbronnen in kaart, gaat de invloed na op de woonwijken en houdt daarbij rekening met wind, bossen, terril, ... Maar op basis van de meldingen door buurtbewoners weet de gemeente of de maatregelen werken en waar moet bijgestuurd worden. Meldingen doe je via www.heusden-zolder.be/melding-geurhinder of telefoonnummer 101. Elke melding wordt doorgestuurd naar de Vlaamse overheid, die toezicht houdt op de naleving van de vergunningsvoorwaarden. Alle klachten worden ook aan de bestendige deputatie  - verantwoordelijk voor de exploitatievergunning - en aan Remo zelf bezorgd.48557