Gemeente zoekt kandidaten voor Bovy

Gemeente zoekt kandidaten voor Bovy

Nu de gemeente Bovy weer in handen heeft, geeft het bestuur zichzelf twee jaar de tijd om te zoeken naar een definitieve en duurzame invulling van het domein. Maar dat betekent niet dat het domein in de tussenperiode leeg zal staan. De gemeente zoekt kandidaten om de gebouwen en de buitenruimte uit te baten tussen april 2017 en maart 2019. De mogelijkheid bestaat dat de overeenkomst verlengd wordt, indien de activiteiten passen in het definitieve concept en na een evaluatie. Maar daarvoor kan nu geen enkele garantie gegeven worden. Iedereen met goede voorstellen voor het gebruik van één of meerdere gebouwen, voor delen van de buitenruimte, voor tijdelijke activiteiten, workshops, enz, kan zich kandidaat stellen. De voorstellen moeten gericht zijn op de doelgroepen ‘kinderen en gezinnen’ en passen binnen de thema’s ontspanning, educatie en natuur. Belangrijk is ook de aandacht voor het vijvergebied De Wijers. De selectie van kandidaten gebeurt door Value Partners nv, dat ook actief is in het winkelcentrum Cité. Geïnteresseerden kunnen daar een informatiebrochure opvragen via willem[!]valuepartners.be. Kandidaturen moeten uiterlijk zondag 15 januari 2017 binnen zijn.29735