Gemeenten mogelijk in beroep tegen Removergunning

Gemeenten mogelijk in beroep tegen Removergunning

De burgemeesters van Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder reageren "zwaar ontgoocheld en teleurgesteld" op de nieuwe vergunning die de bestendige deputatie aan de Remo-stortplaats heeft afgeleverd. "Wij betreuren dat maar voor een klein deel kon worden ingegaan op het eisenpakket dat wij namens beide gemeentebesturen vorige week hebben voorgelegd aan de gedeputeerde", zeggen Mario Borremans en Alain Yzermans. Zij zullen zich de komende dagen met hun schepencolleges beraden over een beroep tegen de beslissing.  "De dringende vraag om een groene buffer te voorzien, is in deze vergunning niet ingewilligd en was voor ons van essentieel belang als beschermende maatregel naar de buurten van Lillo en het Vlierhof toe", stellen beide burgemeesters. "Het opnemen van geurwerende maatregelen in de vergunning is al een zaak, maar we verwachten na de problemen met geurhinder van vorige week bijkomende inspanningen van Remo zelf."53629