Gemeenteontvanger: Open VLD kiest kant N-VA

Gemeenteontvanger: Open VLD kiest kant N-VA

Er lijkt verdeeldheid te sluipen in de rangen van de meerderheid. Open VLD - dat met één zetel de voorzitter van de gemeenteraad levert - steunt oppositiepartij N-VA in het dossier rond de nieuwe gemeente-ontvanger. De liberalen treden de N-VA bij in het voorstel voor één gezamenlijke financieel beheerder van gemeente en OCMW en zullen OCMW-voorzitter Elke Gijbels steunen om de OCMW-ontvanger ook aan te stellen voor de gemeente. “Met het oog op de fusie tussen OCMW en gemeente wordt het hoog tijd dat wij in Heusden-Zolder als een goede huisvader aan een optimale structuur met goed beleid beginnen te denken. We nodigen dan ook alle politieke partijen uit, coalitie en oppositie, om alle negatieve houdingen van zich af te gooien, en samen één koers te varen naar een toch wel sterk veranderend tijdperk voor lokale besturen”, aldus Ben Vandebergh, OCMW-raadslid en partijsecretaris. Verder stelt de Open VLD dat jobs en mensen geen speelbal mogen zijn van kibbelende politieke partijen en dat een andere politieke meerderheid binnen gemeente en OCMW, het functioneren van de diensten niet op het spel mag zetten.28617