Gemeenteraad begint om 19.30 u

Gemeenteraad begint om 19.30 u

De marathonzitting van de gemeenteraad met onder meer de meerjarenbegroting, belastingaanpassingen en andere cruciale punten op de agenda, begint uitzonderlijk pas om 19.30 u. Gezien de oppositie de nodige uitleg wil en commentaar voorziet, zal het hoe dan ook de langste gemeenteraad van het jaar worden. We publiceren in de loop van de avond de belangrijkste punten, telkens ze behandeld zijn. 50057