Gemeenteraad herdenkt Mimoun Abdelmalek

De gemeenteraad startte donderdagavond met een herdenking van het onlangs overleden raadslid Mimoun Abdelmalek. Burgemeester Sonja Claes vatte kort zijn levensverhaal samen en hoe hij hier terechtkwam om in de mijn te werken. Ze schetste Mimoun als een sociaal bewogen man. Hij werd vijf jaar geleden kort na zijn verkiezing ziek, maar is altijd zoveel mogelijk blijven komen. Ook SP.A-fractieleider Danny Vanoppen bracht hulde aan zijn overleden collega die zich altijd verzette tegen sociaal onrecht en het opnam voor de zwakkeren, los van huidskleur of politieke voorkeur. Het feit dat hij vijf dagen voor zijn dood nop op de raad was, bewijst zijn gedrevenheid en engagement. Vervolgens werd een minuut stilte in acht genomen.
Bij de aankoop van een anoniem voertuig voor de politie vroeg Jan Jans (Vlaams Belang) of de wagen wordt ingezet tegen de 'golf van inbraken' of als flitsauto. De aanwezige zonechef Geert Luypaert beaamde dat de auto voor de recherche is en niet in het verkeerstoezicht wordt gebruikt.
9827