Gemeenteraad krijgt gevulde agenda voorgeschoteld

Gemeenteraad krijgt gevulde agenda voorgeschoteld

De gemeenteraad krijgt op donderdag 30 april om 19 uur voorlopig 32 punten in openbare zitting voorgeschoteld. Op de agenda onder meer een heleboel grondperikelen zoals de overdacht van de Dellestraat - industrieterrein Zolder-Lummen - aan het Vlaams Gewest - en ook de financiën van de kerkfabrieken komen te berde. De gemeenteraad moet ook het besluit van het schepencolege bekrachtigen waarbij een extra toelage werd verleend aan de huisartsenwachtpost Mijn-Wachtpost voor de organisatie rond de coronacrisis. Verder moet de raad de belastingreglementen en het aangepast GAS-reglement in het kader van de Covid-19 crisis goedkeuren, net als de subsidies voor de handelskernen. Op de raad staan ook de bijkomende punten die de N-VA vorige keer had ingediend ter ondersteuning van de lokale handel en de cultuursector naar aanleiding van de coronacrisis. 53588