Gemeenteraad over 22 punten

Op de gemeenteraad van volgende week donderdag, 27 januari om 19 uur, staan 22 punten in de openbare zitting. Daarbij zoals eerder gemeld de nieuwe concessie voor La Baracca, en verder een heel aantal grondgebiedszaken. De raad moet ook het nieuwe reglement voor het uitlenen van materialen goedkeuren en een doorgeeflening aan de kerkfabriek van Bolderberg voor de herstelling van het kerkdak. Daarnaast volgt de goedkeuring van de stopzetting van de concessie met de vzw Zwembaden. Een klein jaar geleden al besliste het schepencollege om het overdekt zwembad rechtstreeks onder het beheer van de dienst sport te brengen. De vzw Zwembaden beheert dan nog alleen het openluchtzwembad waarvoor ze een bruikleen heeft met de vzw Terlamen.6747