Gemeenteraad zet Mortelveld in gang

Gemeenteraad zet Mortelveld in gang

De gemeenteraad van donderdag 29 maart bevat voorlopig slechts 12 punten.  De gemeenteraad zal een advies geven voor het gebruik van de ANPR-camera's die ondertussen in de Dellestraat zijn geplaatst. De raad moet ook drie grondaankopen goedkeuren om het RUP Mortelveld te kunnen ontwikkelen. Het gaat om het gebied tussen sporthal Olympia in Heusden-Centrum en de Schootstraat waar een nieuwe verkaveling wordt uitgebouwd. Om de nodige wegen te kunnen aanleggen worden twee stukken grond gekocht, en een derde moet dienen om de woonzone uit te bouwen. Het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan dat al tussen 2014 en 2017 liep, wordt ook dit en volgend jaar voortgezet. Daarvoor krijgt Heusden-Zolder jaarlijks bijna € 33.000. Zoals de vorige jaren zijn de accenten inbraak, fietsdiefstal, gauwdiefstal, sociale overlast, veiligheid op de weg, overlast in verband met drugs en preventie op gewelddadige radicalisering.39435