Graffitiplaag wordt aangepakt

Politie, gemeente en vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap hebben overlegd over de graffitiplaag van de jongste weken. Op 15 plaatsen zijn Turkse slogans aangebracht, meestal met een politieke inhoud, waarvan 8 privégebouwen. De laatste graffiti waren duidelijk 'van mindere kwaliteit' wat erop wijst dat jonge daders aan het copiëren zijn gegaan. Iedereen is het erover eens dat graffiti niet horen en dat al zeker geen problematiek uit Turkije hier moet beslecht worden; De vertegenwoordigers van de erkende moskeeverenigingen Diyane Selimiye en Sultan Ahmet stellen dat zo'n provocerend gedrag niet moet geduld worden. Iedereen gaat op zoek naar de daders en zoekt naar een preventieve aanpak voor de komende maanden. De gemeente koopt ondertussen een speciale machine aan om graffiti zo snel mogelijk te verwijderen.10908